Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

0
805

Do 15 września trwa nabór wniosków do programu stypendialnego, o które mogą się ubiegać uczniowie i studenci w wieku 13-24. Decydujące jest kryterium dochodowe przypadające na jednego członka rodziny, nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, czyli 1 170 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.

Więcej na: https://www.gmina.klodzko.pl/aktualnosc-4278-stypendia_dla_uzdolnionej_mlodziezy.html?fbclid=IwAR1hrQbcqiNiD4hPZybekC5Cu8eu6dvCkwV9t-oPVSfeip8_msl-50OPyuA