KONTAKT

Sołtys: Anna Smolak
Samorządowy koordynator: Elżbieta Staszków tel. 74/647 41 53
Opiekun świetlicy: Maria Koza, tel. 511 226 560
Dyrektor Szkoły Podstawowej: Monika Tondytko tel. 74/868 76 09
Dyrektor Przedszkola Gminnego: Joanna Nowak tel. 74/868 76 15
Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Kłodzko: Dominika Ferenc-Macherzyńska tel. 74/811 09 65
Prezes Klubu Iskra: Jerzy Lis tel. 607 043 168
Parafia Rzymsko-Katolicka: Proboszcz – Ireneusz Kulig tel. 74/868 60 77
Administrator strony: solectwo.jaszkowadolna@gmail.com