RADA SOŁECKA

Rada Sołecka:

Elżbieta Kornecka

Dariusz Wolański

Monika Wcisło

Adam Staszków

Rafał Jurak

Dorota Ryszczyńska

Krzysztof Sajewicz

Agnieszka Mołdysz

Marcin Stryjecki