O NAS

Miejscowość położona w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie Kłodzko. Jest jedną z największych, najdłuższych i najstarszych wsi na obszarze powiatu. Liczba ludności zamieszkującej Jaszkowa Dolną dynamicznie się zmienia i oscyluje w granicach 1- 1,5 tyś mieszkańców. Jaszkowa jest wsią rolniczą, aczkolwiek integralną częścią wsi jest osiedle mieszkaniowe w pobliżu którego rozlokowane są m.in. szkoła podstawowa, kościół, ochotnicza straż pożarna oraz stadion sportowy LKS.

Sołtys wsi : Anna Smolak
Rada Sołecka: 
Elżbieta Kornecka
Dariusz Wolański
Monika Wcisło
Adam Staszków
Rafał Jurak
Dorota Ryszczyńska
Krzysztof Sajewicz
Agnieszka Mołdysz
Marcin Stryjecki
Proboszcz : ks. Ireneusz Kulig
Samorządowy koordynator : Elżbieta Staszków
Prezes OSP : Piotr Poręba
Dyrektor szkoły podstawowej : Monika Tondytko
Dyrektor przedszkola gminnego : Joanna Nowak 
Dyrektor żłobka gminnego : Dominika Ferenc-Macherzyńska
Prezes klubu LKS Iskra Bagietka : Dawid Raczyński
Przewodnicząca Klubu Seniora : Anna Kisil

 

KRÓTKO O DŁUGIEJ HISTORII

Jaszkowa Dolna jest jedną ze starszych miejscowości ziemi kłodzkiej. Powstała w I połowie XIII w. jako wieś przedlokacyjna. Od zawsze była silnie związana z Kłodzkiem jako typowa osada podmiejska. W dokumentach wzmianki o niej pojawiają się w 1322 roku[9]. W 1350 roku powstało to dziedziczne wolne sędziostwo, które później przeszło w ręce augustianów kłodzkich. W tym czasie istniał tu już kościół parafialny. W XV wieku wieś należała do rodziny von Schaffgotschów[9], a od około 1490 roku przeszła w posiadanie rodu von Czeschwitzów (Tschischwitzów), w 1580 przeszła w posiadanie rodu Koberów.

W czasie wojny trzydziestoletniej wojska austriackie przystąpiły do przymusowej rekatolizacji ludności ziemi kłodzkiej, której duża część przeszła wcześniej na protestantyzm. Akcja ta wiązała się z represjami i dużymi kontrybucjami, co doprowadziło do buntu chłopów[9]. W 1621 r. utworzyli oni związek obronny mieszkańców, m.in. Jaszkowej Dolnej. Doszło do wielu potyczek, m.in. pod Jaszkową Górną zginęło ok. 100 chłopów. W 1622 r. przez wieś przeszedł kilkutysięczny oddział lisowczyków, który śpieszył z pomocą wojsku oblężonemu w Bystrzycy Kłodzkiej przez inne grupy chłopów[9].

W XVIII i XIX w. wieś należała do kilku rodzin posiadaczy ziemskich: hr. von Neuhaus, hr. von Götz, hr. von Magnis.

W 1807 r. Jaszkowa Dolna znalazła się w centrum działań kampanii wojennej, kiedy to wojska francuskie próbowały opanować twierdzę kłodzką i całe hrabstwo kłodzkie. W związku z tym Prusacy zbudowali w Jaszkowej Dolnej i Jaszkowej Górnej fortyfikacje ziemne jako przedłużenie funkcji obronnej twierdzy[9]. W dniach 21-23 czerwca 1807 r. doszło tu do kilku potyczek, których skutkiem było wyparcie wojsk pruskich do twierdzy[9].

W 1816 r. wieś dzieliła się na 3 części, z których jedna należała do Kłodzka. W 1828 r. największą część kupił Hermann Volkmer. W tym czasie było we wsi 199 budynków, dwór oraz 4 folwarki. W 1870 r. w posiadaniu Volkmera znajdowało się 940 morgów ziemi.

Po 1945 r. Jaszkowa Dolna funkcjonowała dalej jako wieś rolnicza, stanowiąc zaplecze żywnościowe dla Kłodzka.