„Ruch to zdrowie…” – podsumowanie projektu

0
361

Kilka spotkań, których tematyka oscylowała wokół tego, co ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia, czyli właściwa dieta, ruch – jak się da, to na świeżym powietrzu, spotkania z rówieśnikami i międzypokoleniowe…Wszystko to było możliwe dzięki realizacji przez Gminę Kłodzko w partnerstwie z Mikroregionem Běla projektu „Ruch to zdrowie – rusz się po sąsiada. Współpraca seniorów z Polski i Czech”, którego celem jest pogłębianie integracji i współpracy transgranicznej na bazie potrzeb, które są takie same bez względu na to, gdzie mieszkamy, tym bardziej w krajach sąsiadujących ze sobą.

Projekt skierowany zostały do seniorów oraz do znacznie młodszej grupy z Polski i Czech – grup, które z powodzeniem mogą się poznawać i budować nową jakość współpracy na polsko-czeskim pograniczu – współpracy transgranicznej, która wciąż jest niewystarczająca. A co robiliśmy w ramach projektu? Same fajne rzeczy.

W kwietniu w Krosnowicach odbył się warsztat kulinarno-dietetyczny, podczas którego seniorzy – uczestnicy z Polski i Czech poznawali właściwą dietę dla swojej grupy wiekowej oraz uczyli się przygotowywać proste, smaczne i dietetyczne posiłki. Zapał do pracy był ogromny, tym bardziej, że wszystko skończyło się przy wspólnym stole!

 

W maju seniorzy spotkali się na warsztatach nordic walking, podczas których nauczyli się przygotowywać kijki do „pracy”, właściwe z nimi chodzić i poczuli, że ruch to naprawdę zdrowie. Uczestnicy podzielni na zespoły polsko-czeskie spotykali się w Jaszkowej Dolnej, Krosnowicach lub Wojborzu. Teraz spotkania pozwoliły na takie opanowanie techniki właściwego chodzenia, że już planowane są kolejne spotkania transgraniczne z wykorzystaniem nordic walking.

 

Natomiast w czerwcu odbyła się duża impreza sportowo-rekreacyjna pn. „Biegi górskie – sport łączy pokolenia i narody” w Jaszkowej Dolnej, z udziałem seniorów oraz uczniów i przedszkolaków z ternu Gminy Kłodzko i Mikroregionu Bělá. Tu to się działo! Odbyły się zawody biegowe w kilku kategoriach wiekowych, marsz nordic walking dla seniorów, w tym sztafeta międzypokoleniowa – jak wnuki z dziadkami. Dla najlepszych były medale, ciekawe nagrody rzeczowe, dla szkół – puchary, a dla poszczególnych reprezentacji – okolicznościowe statuetki.

Ponadto dla dzieci przygotowano warsztaty na trampolinach, a dla seniorów – warsztaty: zdrowej żywności w trzech odsłonach, leczenia bólu oraz analizy masy ciała z wykorzystaniem specjalnej wagi. Nie zabrakło też smacznego poczęstunku – także w ramach projektu.

Seniorzy ponownie spotkali się w sierpniu, tym razem w Czechach. W Skuhrově (jedna z miejscowości Mikroregionu Bělá) odbyło się spotkanie integrująco-podsumowujące. Uczestnicy odbyli spacer nordic walking ciekawą trasą „Vapenka”, a także rozegrali zawody z wykorzystaniem… speedbali, które – co ciekawe – będą stałym elementem dalszej współpracy i integracji transgranicznej seniorów. A na koniec przy torcie i smacznym poczęstunku otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w projekcie.

Realizacja projektu objęła grupę blisko 700 osób! Poza eventami, o których mówimy, ów projekt obejmował zakup upominków dla stałej grupy seniorów – uczestników wszystkich działań, wykonanie gadżetów i roll-upów pozwalających na promocję projektu również w okresie jego trwałości, rzeczy/wyposażenia, które pozwoliły zrealizować poszczególne działania, jak również będą służyły do kolejnych działań w ramach dalszej współpracy transgranicznej.

Projekt „Ruch to zdrowie – rusz się po sąsiada. Współpraca seniorów z Polski i Czech” (Umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_ 008/0002902/199 o dofinansowanie mikroprojektu typu C) realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Program Interreg V-A RCz – PL jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – Przekraczamy granice.