Powszechny spis rolników

0
959
Rolniku, pamiętaj o spisie!
Już za parę dni – 1 września – w całym kraju i oczywiście w naszej gminie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny. Objęte są nim wszystkie gospodarstwa rolne: indywidualne, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Na terenie naszej gminy jest łącznie 2 096 gospodarstw rolnych. Apelujemy do wszystkich właścicieli: pamiętajcie o Powszechnym Spisie Rolnym i spiszcie się – najlepiej przez Internet.
PSR prowadzony będzie w trzech formach:
▶poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl;
▶ telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinią spisową na nr 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.).
▶Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim.
Uwaga! Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny, określonej w ustawie o statystyce publicznej.
Więcej informacji na: https://spisrolny.gov.pl.