Podwyżka cen za wywóz śmieci

0
549
Ile zapłacimy w tym roku „za śmieci” i z czego wynika podwyżka? Co się zmieniło? To pytania, które wielu z nas sobie zadaje. Niestety faktem jest, iż nie tylko ceny za usługi związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów stale wzrastają (przetarg wygrywa najtańsza firma), ale wzrasta również ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców. Dodatkowy wpływ na obecne stawki ma również częstotliwość wywozu odpadów, która zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wzrosła do dwóch razy w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych.
Obecnie wygląda to następująco:
1) 32 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w ramach każdego gospodarstwa domowego, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
2) 30 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi kompostującymi odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych.
3) 190 zł roczna stawka ryczałtowa w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
UWAGA! Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci dwukrotność stawki podstawowej (od osoby).
Koszt musi współgrać z wydatkami, a dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były w stanie zapewnić stabilnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Nowe stawki (obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.) wprowadzono uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 337/VIII/2021 z dnia 22.11.2021 r.