Sołtys Wsi wraz z Radą Sołecką zakupili 300 szt. maseczek i dostarczyli je do naszych seniorów.