Dziękuję za systematyczne koszenie :)

0
1327

Mimo braku etatowego kosiarza i bardzo sprzyjającej porostowi trawy pogodzie, udaje nam się zapanować nad ponad 24km poboczy, a wszystko przede wszystkim dzięki: Księdzu Proboszczowi, Magdzie Gordziejewskiej i Michałowi, Pani Danusi Szuter, Grześkowi Ulbrych, Janowi Majoch, Bartkowi Kulej, Antoniemu Staszków, Adamowi Staszków, Andrzejowi Ryszczyńskiemu, Eugeniuszowi Szpilarewicz, Rafałowi Jurak, Darkowi Wolańskiemu, Adrianowi Wolańskiemu, Marcinowi Stryjeckiemu, Szczepanowi Wcisło, Grzegorzowi Szwed, Robertowi Trzcińskiemu, Zdzichowi Paczykowskiemu, Piotrkowi Porębie, Jarkowi Korneckiemu, Andrzejowi Zajączkowskiemu, Ryszardowi Turowskiemu, Adamowi Wiwer, Grzegorzowi Szkodzińskiemu i wielu wielu innym osobom, których nie wymieniłem 😀 Dzięki Wam nasza wioska wygląda ślicznie 👍👍👍👏👏👏 Serdeczne podziękowania za Waszą pracę często do późna wieczór, a nawet w deszczu 👍👍👍